Jdi na obsah Jdi na menu
 


7)WoW - povolání

23. 4. 2008

1.Hunter:    Obrazek

Hunter je v World of Waracraft unikátní povolání, protože je hlavně útočník na dálku. I přesto, že se jiné povolání mohou naučit používat zbraně na dálku, žádné z nich je nedokáže používat tak smrtonosně jako hunter. Na podporu huntrových útoků na dálku má toto povolání dvě výhody: věrného peta(ochočené zvíře) a velkou sadu kouzel omezujících pohyb.

Povolené rasy: Orc, Tauren, Trol, Trpaslík, Noční elf

Hlavní vlastnosti: Agility, Spirit, Intellect, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční sekery nebo Dýky, Pušky nebo Luky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Pěstní zbraně, Kuše, Kopí, Hole, Jednoruční meče, Obouruční meče, Vrhací zbraně, Obouruční sekera

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Hunter je bojová třída, jako rogue a warrior, ale tam kde tyto povolání spoléhají na boj na blízko, hunter spoléhá na dalekonosnou sílu. Má schopnost kouzlení, ale huntrova kouzla jsou podpůrná, používaná k vylepšení huntrových přirozených schopností.

Na doplnění svých útoků na dálku má hunter množství kouzel, které vylepší jeho pušku nebo luk o větší ničivost, postupné zraňování nebo jiné magické efekty.

Hunter má také unikátní sadu buffů, které může vyvolat pouze na sebe a nazývající se aspecty. Tyto kouzla napodobují rysy určitých zvířat. Například aspect geparda navýší huntrovu rychlost pohybu, zatímco aspect opice zvýší schopnost uhýbání(dodge).

Jako beastmaster (pán zvířat) má hunter také výběr kouzel na jejich kontrolu spolu s kouzly na vylepšení svého zvířecího peta.


Huntrovy peti

Peti jsou klíčová část povolání huntra. Poté co hunter získá nějaké zkušenosti, může se naučit ochočování divokých zvýřat Azerothu. Za použití ochočovacího kouzla si hunter může v přírodě vybrat zvíře a proměnit ho ve věrného společníka. Huntrův pet může útočit na jeho cíle a zaměstnávat je, zatímco hunter používá útok na dálku.

Hunter musí udržovat svého peta šťastného, nebo ho opustí, případně na něj dokonce zaútočí. Huntruv pet má indikátor štěstí, který se zobrazí po kliknutí na ikonku bestie. Při boji jeho štěstí klesá, ale může být obnoveno pravidelným krmením. Téměř každá příšera zvířecího typu může být ochočena a proměněna v peta. Po získání nového peta ho můžeš trénovat v nových schopnostech, které získáš s jeho schopností trénování.

Když najdeš nového peta, kterého si chceš ochočit, můžeš ustájit svého současného, takže máš z petů na výběr, když cestuješ po světě. Současně tě může doprovázet pouze jeden pet. Když není pet s tebou je držen ve stájích, které můžou být nalezeny ve většině hlavních měst.


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Dwarf22192419208684
Night Elf17282020214685
Orc23202317247682
Tauren25182315237680
Troll21252216226681


2.Rogue:            Obrazek

Rogue je jedno z nejsmrtonosnějších povolání ve hře, schopné udělit obrovské zranění za krátký čas. Nejlepší rogue se proplíží nezpozorován skrze stíny a poté zaútočí na nepřítele zezadu s prudkostí assasina. Přes jejich všechnu rychlou útočnou sílu, rogue není příliš odolný, jeho ochrana spoléhá na rychlost a utajení namísto na brnění a vysoké zdraví.

Možné rasy: Člověk, Trpaslík, Trol, Nemrtvý, Gnome, Ork, Noční elf

Hlavní vlastnosti: Agility, Strenght, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Dýky, Vrhací zbraně, Neozbrojený boj

Pokročilé zbraňové odbornosti: Jednoruční meče, Jednoruční kladiva, Luky, Kuše, Pěstní zbraně, Pušky

Třídy brnění: Cloth, Leather


Vlastnosti povolání

Rogue má řadu schopností. Může se nezpozorován proplížit za nepřátele, udělit masivní zranění skrze speciální útoky, omráčit a používat jed. Rogue se může také naučit lockpicking(otvíraní zámků), aby mohl otevřít dveře a truhly a také se naučit kapsářství, na kradení mincí a předmětů.

Mnoho z roguových schopností vyžaduje na použití energii. Roguové začínají boj s jejich lištou na energii plnou, ale ztrácejí energii, jak používají schopnosti. Energie se časem rychle obnovuje. Hospodaření z energií je tak jedna z roguových hlavních odpovědností během boje.

Ve spojením s udělováním zranění a prováděním speciálních efektů, roguovy bojové schopnosti generují také bojové body.


Bojové body

Bojové body jsou generovány pouze, když rogue používá speciální útoky nebo schopnosti. Roguovy mocné finishing moves(zakončující pohyby) vyžadují pro použití bojové body ve spojení s normálním výdejem energie. Rogue může nahromadit nejvíce pět bojových bodů. Kolik máš bodů můžeš zjistit pohledem na portrét cílového NPC. Bojové body vypadají jako červené tečky.

Když je proveden zakončující pohyb, všechny bojové body jsou utraceny a pohyb vyvolá účinek. Pro použití zakončujícího pohybu je vyžadován nejméně jeden bojový bod, ale více bodů zaručuje větší účinek.


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Dwarf231924191985-
Gnome162620242045-
Human212321202155-
Night Elf182820202045-
Orc242023172375-
Troll222522162165-
Undead202122182565

-


3.Druid:      Obrazek

Druid je hrozivé povolání se slušným léčením, dobrými ochranými kouzly, excelentními buffy a unikátní schopností, transformovat se do různých zvířat. V jeho zvířecí formě může druid zastoupit jiné role, jako warriora nebo rogua, dávajícímu mu tak velkou všestranost.

Možné rasy: Noční elf, Tauren

Hlavní vlastnosti: Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Hole, Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva nebo Dýky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Dýky, Pěstní zbraně, Kopí

Třídy brnění: Cloth, Leather


Vlastnosti povolání

Druidova kouzla zahrnují tři kategorie: léčení, buffy a útočná kouzla. Mají léčivá kouzla, ktérá léčí okamžitě a postupně. Jejich mocné buffy patří mezi nejmocnější ve hře, schopné zvýšit všechny atributy jako přídavek k silnému brnění a resistantním bonusům. Jejich útočná kouzla, i když jsou účiná, nejsou jejich hlavní silou.


Transformace(Shapeshifting)

Druidovou unikátní schopností je transformace, která dovoluje vybrat druidovi jeho herní styl. Po naučení se aktivují jako vyvolání kouzla. Když jsou ve zvířecí formě, ztrácejí svojí kouzlící schopnost, ale získají schopnosti přiřazené k jejich nové formě.

V medvědí formě jsou kupříkladu jako warrioři, získajíc velké zdraví, útok a warriorské schopnosti. Ve formě kočky získají ohromný bonus do zranění a utajení, získajíc přístup k roguovým schopnostem. V medvědí nebo kočičí formě zmizí jejich mana lišta a objeví se rage, respektivně energy lišta.

Druidové se také mohou naučit nebojové formy, které jim dovolí cestovat po pevnině, případně pod vodou mnohem efektivněji než jakákoliv jiná rasa.

Jak stoupá druidův level, může se naučit nová kouzla pro svojí normální formu, stejně tak, jako další schopnosti k vylepšení jeho zvířecí formy.

Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Night Elf182519222253100
Tauren26152217247467


4.Paladin:    Obrazek

Paladin je ctnostný obránce slabých a nemilosrdný nepřítel nemrtvých. Míchající schopnosti warriora a priesta, je paladin houževnaty bojovník na blízko s velkým zdravím, výbornou ochranou a silnými buffy. Má také použitelný mix léčících a obraných kouzel. Tradice svatého rytíře je unikátní pro Alianci. V mnoha ohledech je paladin protějšek shamana Hordy, ale upřednostňuje fyzickou bitvu, než kouzelné schopnosti.

Povolené rasy: Trpaslík, Člověk

Hlavní vlastnosti: Strength, Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva, Obouruční kladiva

Pokročilé zbraňové odbornosti: Dřevcové zbraně, Jednoruční meče, Obouruční meče, Jednoruční sekery, Obouruční sekery

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail, Shield, Plate(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Paladin se podobně jako warrior může naučit nosit všechny typy brnění a má podobně nejširší výběr zbraňových odborností. Jeho schopnosti, uspět v souboji, dělají ještě lepší jeho unikátní buffy: aury a sealy.

Aury jsou buffy, které paladin zakouzlí na sebe a mají efekt na všechny blízké členy skupiny. Paladin může používat najednou pouze jednu auru, a dva paladinové se stejnou aurou nemohou sčítat její efekt. Avšak několik paladinů může používat různé aury a překrývat jejich efekt na spojencích. Některé aury mohou léčit paladina a jeho spojence, navyšovat brnění a poškozovat útočníka.

Seal je jiný druh buffu používaný paladinem. Sealy jsou krátkodobá kouzla se specifickým účinkem. Některé sealy zvětší udělované zranění, absorbují fyzické zranění nebo navýší útok proti nemrtvým. Pouze jeden seal může být najednou na paladinovi aktivní.

Zbytek paladinových kouzel zahrnuje léčící, oživovací, obraná kouzla a kouzla speciálně zaměřená na ničení nemrtvých.


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Dwarf24162519208879
Human22202220225880


5.Shaman:    Obrazek

Shamané jsou duchovními rádci Hordy. Shaman je všestrané flexibilní povolání, které vykonává v družině mnohé role. Zatímco ostatní povolání jsou slabí bojovnící nebo kouzelníci, shaman si užívá zlatého středu z obou. Shaman je efektivní kouzelník, ale také velmi dobře bojuje s kladivem nebo holí.

Povolené rasy: Orc, Tauren, Trol

Hlavní vlastnosti: Strength, Stamina, Spirit, Intellect

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Jednoruční kladiva, Hole

Pokročilé zbraňové odbornosti: Jednoruční sekery, Dýky, Pěstní zbraně

Třídy brnění: Cloth, Leather, Shield, Mail(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Shaman má dobré zdraví a útočnou sílu, stejně tak jako kouzla vytvořená na podporu shamana v boji, jako jsou instantní útočná kouzla a zbraňové buffy. Má také dobrá útočná a léčící kouzla.

Shamanovi duševní schopnosti mu umožňují řadu nebojových schopností. Múže oživit spojence, proměnit se v ducha vlka pro zrychlení pohybu, nebo se okamžitě teleportovat do města.


Shamanovy totemy

Shamanovou unikátní silou jsou totemy. Totemy jsou duchovní předměty, které si shaman musí vysloužit za splnění questu. Poté dovoluje vyvolat kouzlo přidružené k elementu totemu. Totemová kouzla mohou být zakoupena u trenéra, ale pro vyvolání kouzla je nutné mít totem s příslušným elementem v inventáři.

Vyvolání totemového kouzla postaví dočasného strážce(malý totem), který vytváří v oblasti totemové kouzlo. Tento strážce může být napaden nepřáteli a jeho kouzlo končí, když je zničen. Totemová kouzla mohou provádět vyvolávat a rušit buffy, léčit a útočit na nepřítele.

Jsou čtyři druhy totemů. První, který si můžeš vysloužit je earth(země), další jsou fire(oheň), water(voda) a air(vzduch). Shaman může najednou používat pouze jedno totemové kouzlo z každého elementu. Vyvolání druhého kouzla stejného elementu zruší kouzlo předchozí.

Earth totemy tíhnou k ochraným kouzlům, jako je stoneclaw totem, který odvádí monst od shamana a stoneskin totem, který snižuje zranění od monster. Fire totemy jsou v protikladu v podstatě útočné, zahrnujíc kouzla jako searing, magma a fire nova totemy, které udělují zranění nejbližším nepřátelům. Water a air totemy nabízejí několik rozmanitých užitečných kouzel. Mana spring totem(water), vhodný hlavně pro instance, uděluje silné regenerační bonusy k maně shamanovi a jeho spojencům, zatímco grounding totem(air) absorbuje zhoubné kouzla vyvolaná nepřátelskými kouzelníky.


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Orc24172318257773
Tauren26152315247771
Troll22222217236772


6.Warlock:   Obrazek

Přestože mnozí, kteří se spolčovali s démony, padli do temnoty, povolání warlocka dovoluje ohýbat démonické síly k jeho vůli bez podlehnutí čistému zlu. Tito kouzelníci si dokáží vyvolat démony, kteří jim slouží a mohou také vyvolávat mnoho bolestivých kouzel, která pomalu ujídají život nepřátel. Warlock je fyzicky slabé povolání, ale kompensují to řadou mocných kouzel a jejich démonickým petem.

Povolené rasy: Orc, Human, Gnom, Undead

Hlavní vlastnosti: Intellect, Spirit, Stamina

Základní zbraňové odbornosti: Neozbrojený boj, Dýky, Hůlky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Hole, Jednoruční meče

Třídy brnění: Cloth


Vlastnosi povolání

Warlockové spoléhají na svá kouzla a pety. Warlockova kouzla spadají do několika hlavních kategorií. Jejich prokletí mohou cíl zranit nebo fyzicky oslabit. Warlock může také vyvolávat kouzla, která cíl zraňují postupně. Když je několik takových kouzel vysláno na příšeru, mohou velmi rychle vymazat zdraví svého cíle. Warlockové také vlastní několik okamžitých zraňujících kouzel. Za čas může warlock uštěřit takové zranění jako mág při použití svého peta a kouzel, ale nedokáže porazit protivníka tak rychle. Přestože obě povolání jsou mocné, warlockův herní styl preferuje pomalou smrt nepřátel, zatímco mág dává přednost rychlé a explozivní síle.


Soul shards

Mnoho z warlockových nejsilnějších kouzel vyžaduje obětování ingredience nazývané soul shard. Soul shard se získá při zabití příšery společně se zapnutým kouzlem drain soul(vysávání duše). Získáš ho od příšery když ji zabiješ ty nebo tvoje družina a za jeho zabití získáš experience.


Warlockův pet

Warlock může získat peta na začátku hry a poté získat dalšího získáváním experiencí a plněním pet questů. Po získání zůstane pet mezi vyvolávacími kouzly a může být kdykoliv vyvolán. Přesto může být najednou aktivní pouze jeden pet.

Warlockovi peti zastávají různé role. Například imp je útočník na dálku, který může také vyvolávat ochraná kouzla na warlocka a jeho družinu. Voidwalker je typický bojovník na blízko s velkým zdravím a tauntovací schopností(vázání příšer na sebe). Peti vyšších leverlů mají ještě více specializovanější role, jako je silně zraňující rogue, nebo dokonce cestování.

Vyvolání peta zabere nějaký čas a vyžaduje soul shard. Jediný pet který nevyžaduje soul shard je imp. Ti nejsilnější peti mohou vyžadovat dokonce dva shardy.


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Gnome152320262243200
Human202021222353140
Orc231723192573109
Undead191822202763110


7.Priest:   Obrazek

Priest disponuje různorodým seznamem kouzel. Jeho povolání je nejsilnější v léčivých kouzlech, stejně tak i v sesílání výborných buffů(bonusů do vlastností). Má také dobrá obraná kouzla, která mohou chránit spojence od fyzického nebezpečí a magie, stejně tak i čistě útočná shadow kouzla. Avšak jeho hlavní vlastnost, sesílání kouzel, dělá priesta slabého, s malým zdravím a slabými bojovými vlastnostmi.

Možné Rasy: Trpaslík, Člověk, Noční elf, Trol, Nemrtvý

Hlavní vlastnosti: Intellect, Spirit

Zakladní zbraňové odbornosti: Jednoruční kladivo, Neozbrojený boj, Hůlky

Pokročilé zbraňové odbornosti:Dýky, Hole

Třídy brnění: Cloth


Vlastnosti povolání

Priest je čistě kouzlící povolání, jehož silou jsou léčicí a obraná kouzla. Priestova kouzla jsou rozdělena do holy a shadow školy a spadají do několika kategorií: léčení, útočná kouzla, hromadná kontrola a buffy. I když druid, shaman nebo paladin mohou také léčit, nikdo z nich nedokáže léčit tak dobře, jako priest. Také má lepší oživovací (resurrection) kouzla než paladin nebo shaman.

Mezi priestovy nejlepší ochrané a buffovací kouzla patří holy words(svatá slova), která dokážou absorbovat zranění v bitvě a zvyšovat staminu priesta a jeho spojenců.

Jiná priestova velká třída kouzel jsou zraňující kouzla, jako je mind blast(výbuch mysli) a postupně zraňující kouzla, jako je shadow word:pain. Priest má také dobrá kouzla k uzemnění nepřátelských kouzelnků, jako je mana burn(spálení many).


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Dwarf221623212282145
Human202020222452160
Night Elf172519222351160
Troll222221182462128
Undead191821202862130


8.Mage:  Obrazek

Mág je mistrem mocných mystických energií, schopný používat magii nejefektivnějším a nejničivějším způsobem. Mág je slabé povolání s malým zdravím a malými bojovými schopnostmi. Nicméně své fyzické nedostatky vyrovnávají svými hrozivými magickými schopnostmi. Mág dokáže udělit největší zranění na dálku v nejkratší době.

Možné rasy: Člověk, Trpaslík, Trol, Nemrtvý, Gnome

Hlavní vlastnosti: Intellect, Spirit

Základní zbraňové odbornosti: Hole, Neozbrojený boj, Hůlky

Pokročilé zbraňové odbornosti: Dýky, Jednoruční meče

Třídy brnění: Cloth

Vlastnosti povolání

Mág je mistrem mocné útočné magie a má mnoho dalších unikátních schopností. Slouží k odstřelení příšer na dálku. Ve skutečnosti jsou v této úloze nedostižní žádným jiným povoláním. Pouze rogue může doufat v podobně velkou ničivost, jakou dokáže udělit mág a i tak se musí přiblížit na krátkou vzdálenost, aby to dokázal. Mágova kouzla spadají do tří škol: arcane, frost(mráz) a fire(oheň). Jejich nejútočnější kouzla jsou z frost a fire škol, ačkoliv frost má kouzla, která ochrání mága a zpomalí jeho cíl. Arcane kouzla zahrnují některá obraná a útočná kouzla a nebojová, jako je teleport.

Mágové mají málo nadání, aby mohli bránit sami sebe, poté co jim dojde mana. Mají slabé bojové schopnosti a málo zdraví. Avšak mágové dokáží vyvolat jídlo a pití na doplnění svého zdraví a many a mnohem větší levely dokáží vytvořit mana kameny, které mohou okamžitě doplnit manu, zvyšující tak jejich efektivitu v boji.

Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Gnome152319272251225
Human202020232352165
Troll212221192362119
Undead191821212762135


  

9.Warior:  Obrazek

Warrior je nejhouževnatější, ze všech povolání World of Warcraftu. Má největší zdraví, může používat nejlepší zbraně, nosit nejlepší brnění a také má výbornou ničivost. Jeho nejsilnější stránkou je boj na blízko, a ačkoliv není tak rychlý nebo smrtící jako rogue nebo tak zběhlý v boji na dálku jako mage nebo hunter, je nicméně jedním z nejodolnějších povolání.

Možné Rasy: Všechny

Hlavní vlastnosti: Stamina, Strenght

Zakladní zbraňové odbornosti: Jednoruční sekery, Dýky, Jednoruční kladiva, Jednoruční meče, Neozbrojený boj

Pokročilé zbraňové odbornosti: Kuše, Pěstní zbraně, Luky nebo Pušky, Dřevcové zbraně, Hole, Kopí, Vrhací zbraně, Obouruční sekery, Obouruční kladiva, Obouruční meče

Třídy brnění: Cloth, Leather, Mail, Shield, Plate(pokročilé)


Vlastnosti povolání

Warrior má jako přídavek k jeho široké možnosti výběru zbraní a brnění množství schopností, které dělají jeho zabití těžším a jeho silným v boji na blízko.
Warriorovi schopnosti jsou rozděleny do kategorií protection, arms a fury. Tyto schopnosti zahrnují pasivní obranu, speciální útoky a řev, který ovlivňuje válečníka, jeho spojence a protivníky. Ty schopnosti, které nejsou aktivní, vyžadují rage.


Postoj(Stance)

Většina schopností může být použita pouze pokud je warrior v jistém postoji. Warrior se muže naučit několik postojů. Počáteční postoj pro válečníka je bojový. Bojový postoj zahrnuje útočné a obrané síly. Jak se zvyšují levely, je umožněn přístup k defensivnímu a berserker postoji skrze splnění speciálních questů pouze pro warriora.

Schopnosti defensivního postoje zlepšují warriorovu schopnost stát tělo na tělo s protivníkem. Je to volba pro warriora, který si přeje zvýšit svojí odolnost v boji a navýšit obranu. Schopnosti berserkr postoje jsou téměř všechny útočné. V tomto postoji není válečník příliš úspěšný v odrážení ran nepřítele, ale je schopnější v rychlém zabíjení příšer.

Přepínání mezi postoji sebou přináší novou lištu akčních tlačítek, kterou musíš zaplnit důležitými schopnostmi toho postoje.


Rage

Rage se zvyšuje, kdyz je warrior zraňován, používá schopnosti nebo zraňuje nepřítele. Když se začíná warriorova rage lišta zaplňovat, může warrior provést speciální útoky nebo schopnosti, které stojí rage. Rage časem rychle mizí, přestože některé warriorovi schopnosti mohou zpomalit tuto možnou ztrátu.


Startovní statistiky

StrengthAgilityStaminaIntellectSpiritHealthMana
Dwarf251625191990-
Gnome182321242050-
Human232022202160-
Night Elf202521202050-
Orc261724172380-
Tauren281524152280-
Troll242223162170-
Undead221823182570-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář